Haku

Tietoa kirjaston kokoelmasta

Kirjaston kokoelmat

Centria-kirjasto on kaikille käyttäjille avoin. Osa palveluista on rajattu Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilöstölle.

Centria-kirjasto tarjoaa ammatillista ja tieteellistä kirjallisuutta opiskelun tueksi. Centria-kirjasto on hankkinut myös laajan valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja ja hakupalveluita sekä elektronisia kirjoja ja lehtiä. Nämä lisensoidut palvelut on rajattu Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön.

Tietokannat ja muut verkkoaineistot ovat käytettävissä sekä ammattikorkeakoulun verkossa että etäkäyttöpalvelun avulla.

Kirjastosta voit pyytää apua kaikissa tiedonhakuun liittyvissä asioissa. Annamme myös henkilökohtaista opastusta hakupalveluiden ja tietokantojen käyttöön erityisesti opinnäytetyön tekijöille.


Painettu aineisto


Painettu aineisto, kirjat ja lehdet, on sijoitettu Kokkolan ja Ylivieskan kirjastoyksiköihin. Kirjoja ja lehtinimekkeitä voi etsiä Centria-Finnan avulla. Sekä lainassa että hyllyssä olevia kirjoja voi varata kirjautumalla Centria-Finnaan.

Muiden kirjastojen kokoelmissa olevia kirjoja voi etsiä esimerkiksi Finna.fi -palvelun avulla. Finnasta löytyneitä kirjoja voi pyytää kaukolainaksi.

Kirjastoon tilatut painetut lehdet:

Kokkola

Ylivieska


E-aineistot


Verkossa julkaistut kirjat, lehdet ja hakupalvelut löydät e-aineistolistastamme.

Tutustu myös alakohtaisiin tiedonhaun oppaisiin, LibGuideihin.


Opinnäytetyöt

Kaikki opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen, jossa ne on vapaasti saatavilla.


Kokoelmapolitiikka

Centria-ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmat

Centria-ammattikorkeakoulun kirjastoyksiköihin Kokkolassa ja Ylivieskassa hankitaan painettua ja elektronista aineistoa pääasiassa Centria-ammattikorkeakoulun koulutusaloilta sekä tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukevilta aloilta. Kirjasto tukee aineistohankinnoilla ammattikorkeakoulussa tapahtuvaa oppimista, opetusta, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä muuta ammatillista ja tutkimuksellista työtä. Kirjasto tukee opiskelijoiden opintojen etenemistä sekä valmistumista. Kirjaston kokoelma pyritään pitämään ajantasaisena, helppokäyttöisenä ja helposti lähestyttävänä kokonaisuutena sekä opiskelijoiden että henkilöstön näkökulmasta.

Aineiston hankintaa kehitetään yhteistyössä koulutusohjelmien, tki-toimijoiden, opiskelijoiden, ja muiden kirjaston asiakkaiden kanssa.

Hankittava aineisto on pääosin suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä. Kielten opetukseen liittyvää aineistoa voidaan hankkia myös muilla kielillä.

Kirjastoon hankitaan ammattikorkeakoulun koulutusalojen kirjallisuutta sekä tutkimus- kehitys ja innovaatiotoimintaa sekä muuta korkeakoulutoimintaa käsittelevää uusinta kirjallisuutta ja muuta aineistoa. Hankinnassa suositaan uusimpia painoksia sekä viimeisten viiden vuoden aikana ilmestyneitä julkaisuja. Vanhoja painoksia poistetaan sitä mukaa, kuin niiden ajankohtaisuus vähenee. Kokoelmaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelma on selattavissa Centria-Finna-käyttöliittymän avulla.


Aineistojen hankinta

Kirjastoon hankitaan aineistoa kirjaston budjetissa määriteltyjen määrärahojen puitteissa. Kunkin koulutusalan hankinnat perustuvat alan vuosittaisiin opiskelijamääriin.

Hankintapäätökset tehdään kustantajien ja kirjavälittäjien uutuustarjonnan perusteella. Kirjasto seuraa aktiivisesti kustantajien ja eri alojen keskeisten tiedontuottajien julkaisuja. Hankinta perustuu ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien painotuksiin ja vaatimuksiin. Ammattikorkeakoulun opiskelijat, henkilöstö ja muut asiakkaat voivat tehdä hankintaehdotuksia, joiden toteuttaminen on kirjaston päätettävissä.

Painettu aineisto hankitaan pääsääntöisesti puitejärjestelyssä mainittujen kirjavälittäjien kautta.

Centria-ammattikorkeakoulun kirjastossa ei ole erillistä käsikirjastokokoelmaa. Kaikki painettu aineisto on julkaisutyypin mukaisesti yhdenvertaista laina-aikojen ja lainausoikeuksien suhteen, poislukien kurssikirjat, joiden laina-aika on lyhyempi eikä niitä anneta kaukolainaan. Kirjasto seuraa kirjojen varaustilannetta jatkuvasti ja arvioi lisäkappaleiden hankinnan tarpeen. Pyritään lisäämään elektronisen aineiston käyttöä.

Kirjasto tarjoaa Centria-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden maksuttomaan kaukolainaukseen, ellei opiskelussa tai työssä tarvittavaa aineistoa ole saatavilla omassa tai lähikiriastoissa.

E-aineistot hankitaan FinELib-konsortion kautta sekä omin sopimuksin. FinELib-konsortio toimii korkeakoulukirjastojen aineistoneuvottelijana. E-aineistoja ovat elektronisten lehtien paketit, e-kirjapalvelut, viitetietokannat, hakuteokset ja sanakirjat.

Kirjaston määrärahoilla hankittu aineisto kuuluu kirjaston kokoelmiin, jolloin kirjasto seuraa aineiston käyttöä omien järjestelmiensä avulla. E-aineisto tarjotaan kirjaston järjestelmien avulla loppukäyttäjien saataville. E-aineistot ovat pääsääntöisesti Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön käytettävissä, ja niiden käyttö vaatii tunnistautumisen Centria-ammattikorkeakoulun verkkoon. E-aineiston käyttötilastoja seurataan kuukausi- ja vuositasolla.

Kausijulkaisut hankitaan kulloinkin voimassa olevalla puitesopimuksella. Painettujen kausijulkaisujen hankinnassa painotetaan ammattikorkeakoulun koulutusaloilla tarvittavaa aineistoa. Kausijulkaisujen käyttöä seurataan vuositasolla. Kausijulkaisujen vuosikertoja säilytetään harkinnanvaraisesti, korkeintaan seitsemän vuotta.

Kirjasto ei hanki av-aineistoa tai nuotteja.

Vähän kysyttyä aineistoa ei hankita kirjaston kokoelmiin, mutta sitä voidaan lainata muista kirjastoista tai Varastokirjastosta.


Varastointi

Centria-ammattikorkeakoulun kirjastolla ei ole varastointivelvollisuutta. Kokoelmasta poistetut kirjat annetaan Varastokirjastoon, kierrätetään asiakkaille tai paperinkeräykseen.


Poistot

Kirjaston kokoelman arviointi ja kehittäminen ovat jatkuvia prosesseja. Kirjaston kokoelmista poistetaan säännöllisesti aineistoa, jotta kokoelma pysyy ajantasaisena, helposti hallittavana ja lähestyttävänä.

Poistamisen kriteereinä ovat: sisällöltään vanhentunut aineisto, käytön vähäisyys, kirja tai lehti turmeltunut tai kulunut käyttökelvottomaksi.

Poistettu aineisto siirretään Varastokirjastoon, annetaan kierrätykseen tai paperinkeräykseen.


Lahjoitukset

Kirjastoon voi lahjoittaa kirjoja, mutta kirjasto päättää, mitkä lahjoitetusta aineistosta liitetään kokoelmaan. Kirjastolla on oikeus siirtää lahjoitetut julkaisut eteenpäin joko kierrätykseen tai Varastokirjastoon.


Kokoelmien arviointi ja kehittäminen

Kirjaston aineistojen käyttöä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti siten, että tavoitteena on kirjaston pääasiallisen asiakaskunnan tarpeet täyttävä ajantasainen ja laadukas kokoelma julkaisutyypistä riippumatta. Kokoelmien saavutettavuuteen, löydettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kirjaston muut toiminnot, kuten aineistoluettelo Centria-Finna, elektronisten aineistojen kokoelma sekä asiakaspalvelu tukevat näitä tavoitteita. Pyrkimyksenä on lisätä e-kirjojen tarjontaa ja vähentää painetun kirjastoaineiston määrää kokoelmassa.Päivitetty 10.2.2023