Opinnäytetyön tekijälle

Ohjeita

Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohje

Opas opinnäytetyön tekijälle

Lisää ohjeita ja malleja opinnäytetyön tekoon löydät Optimasta.

RefWorks-ohje

Tiedonhankinnan ohjaus

Voit tulla henkilökohtaiseen tiedonhaun ohjaukseen. Ota yhteyttä kirjastoon ajan varaamiseksi.

Kirjasto tarjoaa apua myös opinnäytetyön teknisissä ongelmissa. Ota yhteyttä kirjastoon.

Mistä löydän muiden tekemiä opinnäytetöitä?

Kirjasto ei ota vastaan kansitettuja opinnäytetöitä syksystä 2014 alkaen. Opinnäytetöiden sähköiset versiot tallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon, jossa voi lukea myös muiden ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä.

Theseukseen on tallennettu opinnäytetöitä vuodesta 2009 alkaen. Joillain ammattikorkeakouluilla voi olla Theseuksessa myös vanhempia töitä.

Theseuksessa voi selata töitä ammattikorkeakouluittain, tekijän mukaan, työn nimen mukaan tai asiasanojen mukaan.

Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt

Kansitettujen, kirjaston kokoelmissa olevien opinnäytetöiden viitetiedot löytyvät Centria-Finnasta. Opinnäytetöitä voi lainata.

Verkossa on myös muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytetöitä vapaasti luettavissa. Niita voi hakea esimerkiksi yhteisluettelo Melindasta.