Search

Opinnäytetyön tekijälle

Tiedonhankinnan ohjaus

Voit tulla henkilökohtaiseen tiedonhaun ohjaukseen. Ota yhteyttä kirjastoon ajan varaamiseksi. Linkki lisätietoihin: Linkki

Voit myös varata ajan nettilomakkeella: Linkki lomakkeeseen

Kirjasto tarjoaa apua myös opinnäytetyön teknisissä ongelmissa. Ota yhteyttä kirjastoon.

Mistä löydän muiden tekemiä opinnäytetöitä?

Kirjasto ei ole ottanut vastaan kansitettuja opinnäytetöitä syksystä 2014 alkaen. Opinnäytetöiden sähköiset versiot tallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon, jossa voi lukea myös muiden ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä.

Theseukseen on tallennettu opinnäytetöitä vuodesta 2009 alkaen. Joillain ammattikorkeakouluilla voi olla Theseuksessa myös vanhempia töitä.

Theseuksessa voi selata töitä ammattikorkeakouluittain, tekijän mukaan, työn nimen mukaan tai asiasanojen mukaan.